فاطمه جلیلیان

0 نظر

تحصیلات فاطمه جلیلیان

انتخاب نوع نوبت گیری
نوبت حضوری
۱٬۰۰۰تومان
مشاهده زمان های نوبت دهی
مشاوره متنی
۴٬۰۰۰تومان
مشاهده زمان های نوبت دهیآنلاین
مشاوره صوتی
۱٬۵۰۰تومان
مشاهده زمان های نوبت دهیآنلاین
مشاوره تصویری
۲٬۰۰۰تومان
مشاهده زمان های نوبت دهیآنلاین
مشاوره تلفنی
۱٬۰۰۰تومان
مشاهده زمان های نوبت دهیتماس تلفنی
آدرس مطب دکتر فاطمه جلیلیان
آدرس

آدرسآدرسآدرسآدرسآدرسآدرسآدرسآدرسآدرس

نظرات
امتیاز
۵ ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0
نظر خود را ثبت کنید* اطلاعات تماس شما نمایش داده نخواهد شد.
روش های دریافت نوبت از پزشک
نوبت حضوری
مشاهده زمان های نوبت دهی
۱٬۰۰۰تومان
مشاوره متنیآنلاین
مشاهده زمان های نوبت دهی
۴٬۰۰۰تومان
مشاوره صوتیآنلاین
مشاهده زمان های نوبت دهی
۱٬۵۰۰تومان
مشاوره تصویریآنلاین
مشاهده زمان های نوبت دهی
۲٬۰۰۰تومان
مشاوره تلفنیتماس تلفنی
مشاهده زمان های نوبت دهی
۱٬۰۰۰تومان